I. ODSTÚPENIE BEZ UDANIA DÔVODU (VRÁTENIE TOVARU)

Nevybrali ste si správne? Žiadny strach. Nepoužitý tovar nám môžete bez uvedenia dôvodu vrátiť a zaslať späť. Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu je u nás možné do 60 dní. Podmienky odstúpenia od zmluvy - 

  • nie je možné vrátiť tovar z hygienických dôvodov (napr. otvorené kozmetické a iné výrobky, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou)
  • Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu kompletný, najlepšie v pôvodnom obale. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci.
  • V prípade vrátenia rozbaleného, vyskúšaného alebo inak opotrebovaného  tovaru má predávajúci právo uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru ( vracia teda len časť kúpnej ceny s ohľadom na to, za akú cenu možno vrátený tovar následneť predať v sekcii zľavnený tovar ) nasledovne - 
  1. Nový, nepoužitý, nerozbalený tovar - 100% hodnoty 
  2. Rozbalený, odskúšaný – chýba do 10 ml - 75% hodnoty
  3. Rozbalený, odskúšaný – chýba do 20% objemu - 50% hodnoty

II. REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.inparfemy.sk a právnym poriadkom platným v Slovenskej republiky.

Tovar je možné reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku.

Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Záruka začína platiť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Reklamačné podmienky: Záruku poskytujeme na tovar v rozsahu ustanovení všeobecne platných predpisov.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:

- neodborným použitím
- mechanickým poškodením alebo opotrebením
- živelnými pohromami
- inými vonkajšími vplyvmi.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Adresa pre reklamácie:

Peki trade, s.r.o.,
Nová 30,
053 01 Harichovce

Mobil: 0911886446

obchod@inparfemy.sk

 

 

Produkt pridaný do zoznamu
Produkt pridaný na porovnanie.

Náš eshop používa cookies a služby tretích strán. Čítať viac...